Så här arbetar du med dina dokument i OneDrive for Business och MetaShare

2016-09-23 13:17 Publicerad av Per Rolder

OneDrive for Business

Introduktion

OneDrive for Business är motsvarande plats på filservern, exempelvis H:, eller Mina Dokument.

View Articlee

Hur passar MetaShare in i Office 365?

2016-02-25 15:46 Publicerad av Gabriel Smoljár

Du är sannolikt bekant med hur digitala dokument och filer hanteras traditionellt. Nu finns det en hel uppsjö med molntjänster och många av dom tycks göra samma sak. En nyckel till framgång vid flytt till molnet är att veta vilka användningsområden de olika tjänsterna har och vilka gamla system de ersätter.

OneDrive for Business är H: eller Mina Dokument

Det är vanligt att alla användare har en privat disk på en filserver med automatisk backup som garanterar att informationen inte går förlorad om användarens dator skulle förolyckas på något sätt. Här lagras vanligtvis privata filer som man inte delar med kollegor.

View Articlee

Förstudie – varför och vad gör man

2016-02-09 14:14 Publicerad av Tomas Wulfing

Är det inte bara att sätta upp ett dokumenthanteringssystem på samma sätt som andra har gjort? Svaret på detta är att ett dokumenthanteringssystem som skall ge ett riktigt bra stöd måste ställas in så att det verkligen passar verksamhetens behov.

View Articlee

Varför inte Google Drive?

2016-02-02 10:41 Publicerad av Gabriel Smoljár

Iphone ändrade vår livsstil men den saknar åtkomst till ett filsystem med filer och mappar som vi är vana vid. Detta ledde till stor efterfrågan på molntjänster för synkronisering av filer mellan enheter. Google Drive är den mest kända men både Dropbox och Microsoft (OneDrive) har liknande tjänster. Dessa tjänster liknar inte bara gamla utforskaren utan är också bättre på så vis att ens filer är tillgängliga överallt.

View Articlee

Förankra i ledningen

2016-01-20 09:08 Publicerad av Per Rolder

Att lyckas införa ett dokumenthanteringssystem har samma förutsättningar som införandet av vilket annat system som helst som påverkar en hel organisation – det behöver förankras i ledningen. Utan förankring kommer projektet aldrig att lyckas. Ledningen måste kunna stå bakom ett införande så att alla i organisationen vet att "det är så här vi skall arbeta med dokument i vår verksamhet".

View Articlee

Hur kommer jag från filservern?

2015-12-22 16:21 Publicerad av Per Rolder

De flesta organisationer arbetar i dag i en filserver. Som vi ser det är filservern ”död” och den nya filservern är helt enkelt någon form av dokumenthanteringssystem. Ser vi några år framåt i tiden kommer nog de flesta organisationer att ha ett dokumenthanteringssystem.

View Articlee

Det du behöver veta om dokumenthantering

2015-11-19 15:44 Publicerad av Tomas Wulfing

Vad är dokumenthantering?

Dokumenthantering är ett smart sätt att hantera dokumentet under hela dess livscykel. Det är egenligen inte svårare än att man sparar dokumenten tillsammans med information om dokumenten för att kunna just hantera dem.

View Articlee

EPiServer och SharePoint som intranät, var och en för sig eller tillsammans?

2015-04-30 14:12 Publicerad av Johan Lönnqvist

Jag får ofta frågan eller får höra eller förklara för kunderna hur man borde tänka när det gäller för/nackdelar med SharePoint vs. EPiServer. Hundratals kundmöten och samtal med kunder har resulterat i följande slutsatser från min sida.

View Articlee

Filservern – räcker den för dokumenthantering – 4 otäcka sanningar

2015-04-09 14:38 Publicerad av Per Rolder

Nej, filservern klarar inte helt att hantera en organisations alla dokument.

Informationsmängden i samhället ökar konstant och självklart också antalet dokument som sparas på en filserver. En filserver är ofta överbelastad och det blir svår att hitta dokument där. Få personer hittar ens bland sina egna dokument bland olika mappar som man skapat över tid. Olika mappar skapas och till slut så kommer man inte ihåg själv i vilken mapp man sparade dokumentet.

View Articlee

Varför inte Dropbox?

2015-03-04 07:56 Publicerad av Gabriel Smoljár

Iphone ändrade vår livsstil men den saknar åtkomst till ett filsystem med filer och mappar som vi är vana vid. Detta ledde till stor efterfrågan på molntjänster för synkronisering av filer mellan enheter. Dropbox är den mest kända men både Google och Microsoft (OneDrive) har liknande tjänster. Dessa tjänster liknar inte bara gamla utforskaren utan är också bättre på så vis att ens filer är tillgängliga överallt.

View Articlee