SharePoint

Ways kombinerar att vara bäst på ämnesområdet dokumenthantering med att vara bäst på dokumenthantering i SharePoint!

Microsoft SharePoint 2013SharePoint är samlingsnamnet för en samarbetsplattform från Microsoft. Med detta system kan du åstadkomma i princip vad du vill som rör hela organisationens informationsbehov – allt från företagets intranät till projektplatser, dokumenthantering mm.

SharePoint är en ”verktygslåda” som går att anpassa utifrån företagets behov. Mycket av de vanligaste funktionerna finns som standard i SharePoint och behöver bara anpassas för verksamheten. Andra, mer avancerade funktioner kan behöva utvecklas och skräddarsys specifikt efter organisationens behov.

Har du unika krav och behov och vill lösa det i SharePoint har vi utvecklarteamet som löser det åt dig. Vi är specialister på utveckling och konfigurering i SharePoint. Vi är Microsoft Certified Partner inom kompetensområdet Information Worker där SharePoint, Exchange och SQL ingår.

SharePoint – en översikt

SharePoint – Share, Organize, Discover, Build, Manage

Microsoft har valt att dela in SharePoint i fem olika områden:

  • Dela (Share) – Arbeta socialt och dela med dig av dina idéer, hitta svar och håll reda på vad dina kolleger arbetar med – tack vare de nya sociala funktionerna som du kommer åt i hela systemet.
  • Ordna (Organize) – Håll reda på dina projekt och lagra och synkronisera dina dokument
  • Utforska (Discover) – Hitta kontakter och kompetens i din egen organisation. Den inbyggda sökfunktionen gör att du hittar det du letar efter och får rekommendationer om personer och dokument
  • Skapa (Build) – Skapa program i molnet, publicera program i SharePoint Store, eller skapa dynamiska webbplatser – internt eller externt
  • Hantera (Manage) – Minska kostnaderna för infrastrukturen och utöka gränserna för delning genom att köra SharePoint i molnet med Office 365

Boka en demonstration

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig

Din e-postadress:

Kontaktperson

Lasse Jägerstig

Lasse Jägerstig

Telefon: 073-986 71 21