MetaShare Import Tool Add-on

Ways Document Manager - Ett smart dokumenthanteringssystem

Ska du migrera stora mänger dokumentdata från en befintlig filserver eller motsvarande till SharePoint eller Office 365 kommer MetaShare® Import Tool Add-on att hjälpa dig. MetaShare Import Tool  är ett tillägg till MetaShare som möjliggör att du kan importera hela eller delar av din mappstruktur till MetaShare.

Filserverns olika mappnamn konverteras och läggas in i MetaShares metadatastruktur. Detta skapar stora fördelar när du därefter skall skapa börja arbeta med dokumenten, söka och hitta.

Produkten används också för organisationer som har behov av att kontinuerligt importera dokument till en dokumentarbetsyta. 

Boka en demonstration

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig

Din e-postadress:

Kontaktperson

Lasse Jägerstig

Lasse Jägerstig

Telefon: 073-986 71 21