MetaShare Workspace Manager Add-on

Ways Document Manager - Ett smart dokumenthanteringssystem

MetaShare® Workspace Manager Add-on* ger möjlighet att hantera skapande och hanteringen av en stor mängd sammarbetsrum i SharePoint med delegerad administration som avlastar IT-avdelningen.

Lösningen gör det enkelt för företag att skapa och administrera samarbetsytor för projekt, avdelningar eller intressegrupper men framförallt så underlättar den för medarbetare att samarbeta inom dessa samarbetsytor.

Grundfilosofin är att det skall vara enkelt att skapa nya samarbetsytor, effektivt att jobba i dem och enkelt att finna information som lagrats i någon av dessa ytor. Workspace Manager är väl lämpad för större projektorienterade företag men också för traditionell informationsdelning inom företagsavdelningar.

Workspace Manager utgör grundfundamentet för ett strukturerat sätt att arbeta kring projekt och kan hantera tusentals projekt samtidigt. Givetvis kan du enkelt anpassa lösningen för att passa specifika arbetssätt eller processer.

Microsoft SharePoint är en flexibel plattform och med Workspace Add-on som grund kan ni skapa en långsiktig lösning för samarbete som kan vidareutvecklas efter behov.

Vad innehåller Workspace Manager ?

Workspace Add-on innehåller smarta funktioner som underlättar för såväl slutanvändare som för systemägare:

  • Enkelt att arbeta i många projekt samtidigt genom en aggregerad översiktssida som presenterar användarens projekt, dokument och aktiviteter
  • Skapa nya ytor baserat på smarta mallar för samarbetsytor
  • Sök av samarbetsytor som underlättar för användare att hitta såväl dokument som samarbetsytor
  • Kontrollerad och delegerad roll- och behörighetshantering av användare
  • Enkelt att starta, underhålla och avsluta projekt, med hjälp av ett användarvänligt formulär
  • Olika mallar för samarbetsrum för olika typer av projekt
  • Livscykelhantering av samarbetsrum, rummen kan inaktiveras när projekteter är avslutat och slutligen arkiveras och raderas vid behov
  • Enkel att införa i befintlig SharePoint-miljö

 *Workspace Manager ingår i MetaShare, men kan även köpas separat.

Boka en demonstration

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig

Din e-postadress:

Kontaktperson

Lasse Jägerstig

Lasse Jägerstig

Telefon: 073-986 71 21