Pressmeddelande - ALSO i samarbete med Ways, förenklar arbetsflöden med dokument

2016-12-16 13:56 Publicerad av Per Rolder

Stockholm, 14 december 2016

Pressmeddelande

ALSO adderar svenska Ways SharePoint-baserade dokumenthanteringssystem MetaShare till sitt Cloud Marketplace, marknaden för molntjänster. Därmed får ALSO-återförsäljare ett nytt verktyg för att hjälpa organisationer som använder Office 365 att öppna upp möjligheterna med SharePoint och att förbättra samarbete och arbetsflöden.

Ways har utvecklat Metashare Online under de senaste två åren som en tilläggslösning till Office 365 / SharePoint som ska hjälpa organisationer att strukturera, effektivisera och förenkla sin hantering av dokument och dess arbetsflöden, för att samtidigt öka dess samarbetsförmåga. MetaShare lanserades år 2010 i syfte att tillgodose större företag med licenslösningar men började i början av 2016 att erbjuda flexibla onlinelösningar med låg månadsavgift till företag av alla storlekar.

”Genom att snabbt tillgängliggöra tjänster som gör det möjligt för kunden att bygga vidare på sin investering i Office 365 kan våra kunder optimera kostnadssidan medan användarna får ytterligare funktionalitet i sina existerande tjänster. MetaShare är ett modernt och lättanvänt dokumenthanteringssystem som förbättrar SharePoints onlinefunktion och hjälper användarna att göra det dagliga arbetet enklare”, säger Thorlakur Thorgeirsson, Cloud ISV Manager på ALSO.

”Vi tror att MetaShare kommer att öppna upp möjligheterna för SharePoints dokumenthantering och tillföra ett mervärde för återförsäljare i deras sälj- och supportverksamhet. Eftersom många kunder och slutanvändare idag bekymrar sig för den alltmer komplexa arkiveringen, har MetaShare utformats för att göra arbetet och samarbetet kring alla former av dokument betydligt enklare och mindre tidskrävande. I takt med att Office 365 växer kommer vårt partnerskap med ALSO att bidra till MetaShares expansion till den europeiska och globala marknaden”, säger Per Rolder, VD och Partner på Ways.

MetaShares tjänster är nu tillgängliga i ALSO Clouds Marketplace.

För mer information och tillgång till ALSO Cloud Marketplace, vänligen besök: www.also.cloud.

Kontaktperson:
Brunswick Group GmbH
Simon Hertwig
Telefon:   +49 89 80 99 025 25
E-mail:     shertwig@brunswickgroup.com 

Kontaktperson Ways:
Lars-Ola Nordqvist, Comvision AB
Telefon: +46 70 689 11 20, lars@comvision.se

ALSO Holding AG (Emmen/Schweiz) för samman återförsäljare och köpare inom ICT-industrin. Företaget erbjuder tjänster på alla nivåer i ICT-värdekedjan från en enda källa. På den europeiska B2B-marknaden sammanför ALSO logistiktjänster, finanstjänster, utbudstjänster, lösningsbaserade tjänster, digitaltjänster och IT-tjänster till individuella servicepaket. ALSOs portfolio innehåller mer än 160 000 artiklar från 350 försäljare och gruppen har omkring 3 880 anställda över hela Europa. Under skatteåret 2015 (bokslut 31 december), genererade företaget en nettoförsäljning på 7.8 miljarder euro. Den största aktieägaren i ALSO Holding AG är Droege Group, Düsseldorf, Tyskland. Mer information finns på http://www.also.com. 

Droege Group
(största aktieägaren)
Droege Group (grundat år 1988) är ett självständigt, familjeägt konsult- och investeringsbolag. Företaget är specialister på skräddarsydda omstruktureringsprogram som syftar till att öka företagsvärdet. Droege Group kombinerar sin familjeföretagsstruktur och kapitalstyrka till en affärsmodell för familjekapital. Gruppen utför direktinvesteringar med eget kapital i dotterbolag och mellanstora företag vid ”speciella situationer”. Mottot "Konsten att implementera” har gjort gruppen till en pionjär bland praktiskt genomförandeorienterad företagsutveckling. Droege Group demonstrerar sitt förträffliga genomförande dagligen inom den egna företagsportfööjen. De företagsmässiga plattformarna för Droegegruppen är anpassade till nuvarande megatrender (kunskap, anslutning, förebyggande, demografi, shopping 4.0, framtidsarbete). Entusiasmen för kvalitet, innovation och snabbhet bestämmer våra handlingar. På detta sätt har Droege Group framgångsrikt erhållit en position på den inhemska och internationella marknaden och driver idag över 120 företag i 30 länder. Mer information: http://www.droege-group.com 

Ways
Ways grundades i Sverige år 2006 och har utvecklat MetaShare, ett koncept som har växt fram ur visionen, ”Skapa framtidens samarbeten genom att använda enkla och smarta sätt att arbeta med dokumenthantering.” Ways erbjuder MetaShare Online för SMB-organisationer med månadsavgifter, och licensavtal för stora företag. Ways är en officiell partner till Microsoft och förmedlar en tilläggsprodukt till Office 365 / SharePoint. Mer information: http://www.ways.se/en

Dementerande
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden som är baserade på nuvarande antaganden och prognoser för ALSOs administration. Kända och okända risker, oklarheter och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan de uttalandena som görs här och den faktiska utvecklingen, framför allt gällande resultaten, den finansiella situationen och prestandan i gruppen. Gruppen tar inte på sig något ansvar för eventuella uppdateringar av dessa framåtblickande uttalanden eller annan anpassning till framtida händelser och utveckling.

 

 

 

Tags: Ways, metashare